Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden

Vente-Exclusive.com NV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers. Vente-Exclusive.com onderschrijft eveneens de gedragscode van BeCommerce.be.
Voor de Nederlandse Algemene Voorwaarden klik hier

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Vente-Exclusive.com. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.Vente-Exclusive.com , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Vente-Exclusive.com NV, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Vente-Exclusive.com is een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-1190 Vorst, humaniteitslaan 292 bus 1. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Gent, onder het ondernemingsnummer 0885.188.247, en met als intracommunautair BTW nummer BE 0885.188.247. Telefoon +32 (0)2 893 45 00. E-mail: feedback@vente-exclusive.com

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Vente-Exclusive.com op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Vente-Exclusive.com. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Vente-Exclusive.com door de aankoop van een product of dienst via de website van Vente-Exclusive.com. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Vente-Exclusive.com Leverancier: elke onderneming die Vente-Exclusive.com gemandateerd heeft om haar producten via de website van Vente-Exclusive.com te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van Vente-Exclusive.com door zich in te schrijven op de website van Vente-Exclusive.com.

Vente-Exclusive.com biedt haar Leden de mogelijkheid om vrienden en familie uit te nodigen om lid te worden. Het lidmaatschap is gratis. Weliswaar, om het exclusive karakter van de Diensten van Vente-Exclusive.com te bewaren, moet het uitnodigen beperkt blijven tot de vrienden en familie kring. Massaal uitnodigen van personen buiten de vrienden en familie kring, op welke manier dan ook, is verboden.

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op Vente-Exclusive.com. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.
De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.Vente-Exclusive.com. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Vente-Exclusive.com, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij Vente-Exclusive.com. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving. Deze informatie wordt nogmaals herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de Klant, overeenkomstig Artikel 9 van onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Vente-Exclusive.com wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de adviesprijs die als vergelijkingsbasis vermeld wordt naast de verkoopprijs van Vente-Exclusive.com. Deze adviesprijs wordt door de Leverancier aan Vente-Exclusive.com meegedeeld als zijnde de winkelprijs die geldt in de kleinhandel op het ogenblik van de verkoop. Vente-Exclusive.com houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Vente-Exclusive.com houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, PayPal, KBC online, en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Vente-Exclusive.com. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Vente-Exclusive.com is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Vente-Exclusive.com samen met OGONE. OGONE is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligings systeem dat door OGONE gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. Vente-Exclusive.com heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Vente-Exclusive.com. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf OGONE.

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Vente-Exclusive.com, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Vente-Exclusive.com engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Vente-Exclusive.com niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Vente-Exclusive.com onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uitreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland of Luxemburg, met uitzondering van postbussen. Vente-Exclusive.com houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email, waarin de Klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Vente-Exclusive.com. Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Vente-Exclusive.com waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Vente-Exclusive.com kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Vente-Exclusive.com engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Vente-Exclusive.com op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Vente-Exclusive.com binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Help & Contact" op de website van Vente-Exclusive.com , en de instructies op het scherm te volgen. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant Vente-Exclusive.com op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is Vente-Exclusive.com niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Vente-Exclusive.com, Dienst retours, Heideveld 64, 1651 Lot. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Vente-Exclusive.com, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. In het geval dat de geleverde produkten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Vente-Exclusive.com vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Vente-Exclusive.com houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het produduct beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Vente-Exclusive.com volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van Vente-Exclusive.com te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Vente-Exclusive.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Vente-Exclusive.com zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Vente-Exclusive.com vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

Artikel 11 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform het Wetboek Economisch recht heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het goed, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Vente-Exclusive.com op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via Het Modelformulier voor herroeping en de website van Vente-Exclusive.com. Daarvoor moet hij in de sectie "Mijn Bestellingen" het retourformulier invullen. Conform het Wetboek Economisch Recht kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 werkdagen nadat de Klant Vente-Exclusive.com op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 werkdagen verstreken zijn, is Vente-Exclusive.com niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Vente-Exclusive.com, Dienst retours, Heideveld 64, 1651 Lot. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Vente-Exclusive.com wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel , op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn en dat Vente-Exclusive.com de goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakensrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Vente-Exclusive.com wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel. Vente-Exclusive.com zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 12 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Vente-Exclusive.com treedt op als mandataris van de Leverancier. De Leveranciers garanderen dat de producten en diensten die ze te koop aanbieden via Vente-Exclusive.com perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. Vente-Exclusive.com kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende product, waarvan de coördinaten door Vente-Exclusive.com aan de Klant op aanvraag zullen worden medegedeeld. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettellijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Vente-Exclusive.com). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettellijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Leden terecht op de website van Vente-Exclusive.com door te klikken op de rubriek "Help & Contact".

Artikel 13 - RESERVERINGEN EN TICKETS

Via Vente-Exclusive.com bieden we onze leden een online platform aan, waarop zij reservaties en tickets kunnen aankopen van tijdelijke accommodatie (zoals hotels, bed & breakfasts, cruises, arrangementen, concerten, evenementen, etc) bij logiesverstrekkers en aanbieders, voor wie Vente-Exclusive.com uitsluitend als tussenpersoon optreedt. Wanneer een Klant een reservering maakt via Vente-Exclusive.com, dan gaat hij/zij een (contractueel bindende) relatie aan met de logiesverstrekker of aanbieder bij wie hij/zij reserveert. Vente-Exclusive.com zal de gegevens van de reservering naar de betreffende logiesverstrekker of aanbieder sturen en de klant een bevestigingsmail sturen voor en ten behoeve van de logiesverstrekker of aanbieder. De informatie in de aanbiedingen op onze website, is gebaseerd op de informatie die de logiesverstrekkers of aanbieders aan Vente-Exclusive.com verschaffen. Zij blijven zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op Vente-Exclusive.com wordt weergegeven. De prijzen en tarieven op Vente-Exclusive.com zijn inclusief BTW en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Overduidelijke vergissingen in prijzen en/of omschrijvingen en fouten in een aanbieding zijn niet bindend. Wanneer een Klant een reservering of boeking plaats, of een ticket aankoopt op Vente-Exclusive.com, gaat hij of zij akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden van die accommodatieverstrekker of aanbieder, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de accommodatieverstrekker of aanbieder die van toepassing kunnen zijn op de reservering, het verblijf of de dienst, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de accommodatievertrekker of aanbieder. Specifieke leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende accommodatieverstrekker of aanbieder. De algemene annulerings- en no-show voorwaarden van elke accommodatieverstrekker of aanbieder worden weergegeven op onze website, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Neem alle informatie en voorwaarden grondig door, voordat je je reservering plaatst. Indien je je reservering wilt bekijken, wijzigen of annuleren, verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Daarin vindt u de relevante instructies en mogelijke contactgegevens van de accommodatieverstrekker of aanbieder. Alleen zij kunnen een reservering mogelijk wijzigingen of annuleren. Houd er rekening mee dat zij hiervoor kosten kunnen aanrekenen. Wij raden je aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker met zorg te lezen, voordat je je reservering plaatst. Bij het plaatsen van een reservering op Vente-Exclusive.com, stemt de Klant ermee in dat hij of zij een e-mail toegezonden krijgt, met informatie die relevant is voor zijn of haar reservering. Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, kan Vente-Exclusive.com alleen aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). Door het plaatsen van een reservering, gaat de Klant er mee akkoord dat de accommodatieverstrekker of aanbieder te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale (kamer)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de accommodatie waar de Klant verblijft kosten in rekening brengt (of kosten in rekening heeft gebracht), of dat wij diegenen zijn die de betaling van de kamerprijs faciliteren. Vente-Exclusive.com is niet aansprakelijk of zelfs verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de kamerprijs aan de relevante belastingautoriteiten. Vente-Exclusive.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van bovenstaande voorwaarden door de schuld van de Klant, door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht. Vente-Exclsuive.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een accomodatieverstrekker of aanbieder aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant. Vente-Exclusive.com verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de accomodatieverstrekker of aanbieder een onrechtmatige daad stelt. Vente-Exclusive.com en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de Klanten bestelde vouchers.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Vente-Exclusive.com zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van Vente-Exclusive.com, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Vente-Exclusive.com een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Vente-Exclusive.com. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Vente-Exclusive.com

Artikel 15 - VERANTWOORDELIJKHEID

Vente-Exclusive.com kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Vente-Exclusive.com, zijn ondergeschikten of zijn vertegenwoordigers. Vente-Exclusive.com treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Vente-Exclusive.com een link heeft op haar website. Vente-Exclusive.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Vente-Exclusive.com Vente-Exclusive.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Vente-Exclusive.com, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Vente-Exclusive.com, zijn ondergeschikten of zijn vertegenwoordigers. Vente-Exclusive.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen in geval van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, overstroming, brand, etc. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Vente-Exclusive.com aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Vente-Exclusive.com beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 17 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Vente-Exclusive.com kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. De Leden zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek "Help & Contact" op de website van Vente-Exclusive.com, of op een andere manier. De Leden engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Vente-Exclusive.com gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Vente-Exclusive.com behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Vente-Exclusive.com elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Vente-Exclusive.com hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek "Mijn Account" op de website van Vente-Exclusive.com, en vervolgens de rubriek "Mijn Persoonlijke Gegevens" aan te klikken. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 – Klachtenprocedure

Klantentevredenheid is een toppioriteit voor Vente-Exclusive.com. Elk lid van Vente-Exclusive.com met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via mail of live chat via de link "Help & Contact" die op elke pagina van de site beschikbaar is. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen. Men kan zich eveneens richten tot
- BeCommerce: Wetenschapspark 1 - lab 1, Campuslaan 1, 3590 Diepenbeek, België. E-mail: info@becommerce.be of Tel: +32 (0)11 26 89 26 (Van maandag t.e.m woensdag). Meer informatie op www.becommerce.be
- SafeShops : Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden, België, E-mail: info@safeshops.be. Meer informatie over SafeShops is terug te vinden op www.safeshops.be.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 19 – Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap kan te allen tijde worden door het sluiten van de account of via een e-mail aan: feedback@vente-exclusive.com. Tevens kunnen berichtgevingsvoorkeuren ten allen tijde worden aangepast via de site in de rubriek “Mijn Account”, “Persoonlijke gegevens”.

Artikel 20 - Privacybeleid

U vindt hier meer informatie over ons privacybeleid: http://www.vente-exclusive.com/About/PrivacyPolicy